Ochrana osobních údajů

Provozovatelem osobních údajů je společnost Pucle s.r.o., se sídlem: Hodžova 79, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČ: 51109581, zapsaná v Obchodní rejstřík Okresního soudu Trenčín, vložka číslo 35314 / R, webové sídlo: www.puclepucle.cz (dále jen „provozovatel“), která zpracovává vaše osobní údaje získané prostřednictvím stránky www.puclepucle.cz.

Při zpracování údajů se řídíme zákonem č. Zákonem 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). K tomu, abychom mohli zpracovat vaši objednávku je třeba nám poskytnout následující informace a to: jméno a příjmení, přesná adresa včetně země kam budeme Pucle zasílat (resp. adresa, která má být uvedena na faktuře) telefonní číslo, e-mailová adresa (využíváme ji na vaše identifikování a zároveň i na komunikaci s vámi) jiné adresy, než fakturační adresy (v případě, že si přejete doručit zásilku na jinou adresu než je fakturační) pokud nakupujete jako firma / živnostník, navíc: obchodní název, IČO a DIČ (pro vystavení faktury a správné zaúčtování).

Chráníme vaše údaje
Všechny vaše údaje jsou u nás zabezpečeny proti jakémukoliv zneužití. Tato data uchováváme na našich serverech. Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. Vaše údaje zpracováváme pro účely vybavení a doručení vaší objednávky. Tyto údaje jsou také nutné pro náš účetní a fakturační systém. Neposíláme nevyžádané e-maily. Vaši emailovou adresu používáme k zaslání potvrzení o přijetí objednávky, statusy jejího zpracování a expedice.

Vaše osobní údaje, které uvedete při nákupu jsou naprosto důvěrné a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím stranám. Osobní údaje budou použity pouze pro nezbytné úkony spojené s vybavením objednávky.

Na vaši písemnou žádost budou vaše osobní údaje z databáze vymazány a Pucle s.r.o. je nebude dále zpracovávat.

Vepsáním své e-mailové adresy do kolonky „Chci odebírat newsletter“ nám dobrovolně dáváte souhlas k tomu, abychom vás o těchto slevách a nabídkách mohli informovat a kontaktovat za účelem marketingu.

Kontaktní adresa
Pucle s.r.o.
Hodžova 79
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Jak Pucle používají vaše informace

Podrobně si přečtěte, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje.

Proč shromažďujeme a uchováváme vaše osobní údaje?
Abychom vám mohli naše Pucle prodat a zároveň bezproblémově vybavit všechny vaše objednávky, potřebujeme k tomu shromáždit vaše osobní údaje (na korespondenční účely a / nebo podrobné poskytování služeb). Zavazujeme se vám ale, že informace, které o vás shromáždíme a budeme poużívat, budou použity pouze pro tento účel.
Pokud jde o kontaktování pro marketingové účely, Budeme vás bude kontaktovat na další souhlas se zpracováním osobních údajů, v případě, že se nejedná o oprávněný zájem.

Sdílejí Pucle vaše údaje s dalšími zprostředkovateli?
Vaše osobní údaje můžeme předat třetím osobám, které jsou s naší společností smluvně dohodnuté, během spolupráce s vámi. Všechny třetí strany, se kterými můžeme sdílet vaše údaje, jsou povinné tyto údaje bezpečně uchovávat a používat je pouze k plnění služby, kterou vám poskytují v našem jménu. Týká se to zejména poštovních služeb společnosti Slovenská Pošta S.p.A., a Pošta bez hranic a DHL v případě zahraničních objednávek. V momentě, kdy už zprostředkovatelé nebudou potřebovat vaše osobní údaje na poskytnutí této služby, postupují dále podle Zákona 18/2018 CFU V případě že je pro poskytnutí služby nutné předat vaše citlivé osobní údaje třetí straně, uděláme tak jen za podmínek, kdy získáme váš souhlas, pokud není ze zákona povinnost udělat jinak.

Jak využíváme údaje, které o vás shromažďujeme?
My, jako společnost Pucle, zpracováváme – tj. shromažďujeme, uchováváme a používáme vámi poskytnuté osobní údaje způsobem, který je v souladu se Zákonem 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů. Budeme usilovat o to, aby byly vaše osobní údaje přesné a aktuální, a nebudeme je uchovávat déle, než je nutné. Provozovatel je povinen uchovávat informace v souladu se zákonem, například informace potřebné pro daň z příjmů a účely auditu. Jak dlouho by se měly uchovávat určité druhy osobních údajů, může být také upraveno specifickými požadavky odvětví podnikání a dohodnutými postupy. Osobní údaje mohou být uchovávány kromě stanovených lhůt také v závislosti na individuálních obchodních potřebách.

Mohu žádat o informace o tom, jaké osobní údaje o mně společnost zpracovává?
Pokud společnost zpracovává a uchovává vaše osobní údaje, můžete požádat o následující informace:
– Kontaktní údaje příslušného inspektora ochrany údajů / DPO.
– Účel zpracování, jakož i právní základ zpracování.
– Pokud je zpracování založeno na legitimních zájmech organizace nebo třetí strany, informace o těchto zájmech.
– Kategorie osobních údajů shromážděných, uložených a zpracovaných.
– Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jsou údaje zpřístupněny.
– Pokud společnost hodlá převést osobní údaje do třetí země nebo do mezinárodní organizace, informace o tom, jak to zajišťuje. EU schválila zasílání osobních údajů do některých zemí, které splňují minimální standard ochrany osobních údajů. V jiných případech společnost zajistí zavedení zvláštních opatření k zabezpečení vašich osobních údajů.
– Jak dlouho budou údaje uloženy.
– Podrobnosti o právech dotčených osob na opravu, výmaz, omezení nebo námitky proti zpracování.
– Informace o právu dotčených osob odebrat souhlas kdykoliv.
– Jak podat stížnost orgánu dohledu.
– Zda poskytování osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným k uzavření smlouvy, jakož i to, zda jsou dotyčné osoby povinné poskytnout osobní údaje a možné důsledky neposkytnutí těchto údajů.
– Zdroj osobních údajů, pokud nebyly shromážděny přímo od dotčených osob.
– Jakékoliv podrobnosti a informace o automatizovaném rozhodování, jako je profilování, a všechny smysluplné informace o příslušné logice, jakož i význam a očekávané důsledky takového zpracování.

Kontaktní údaje inspektora ochrany údajů / vlastníka GDPR:

Inspektor ochrany údajů – DPO / kontaktní údaje provozovatele
Jméno: Mgr. barbora Janáková
Tel: +421 905 528 516
Emailová adresa: info@puclepucle.com

Možnosti odhlášení ze zasílání novinkových emailů (odstranění adresy z databáze)
v každé emailové zprávě od nás najdete informaci, jak se odhlásit. V nastavení svého účtu můžete zrušit zasílání novinkových emailů, když pošlete žádost na email info@puclepucle.com a váš email bude vyřazen z databáze.

Možnosti odstranění osobních údajů
v případě, že máte zájem o odstranění všech osobních údajů, kontaktujte nás na emailové adrese info@puclepucle.com s touto žádostí. Neprodleně odstraníme všechny osobní či citlivé údaje.

Přečtěte si také naše Obchodní podmínky a způsob využívání Cookies